Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet12 Lulju 2019L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni7 min qari

6 passi biex tibda karriera professjonali barra minn pajjiżek: Parti 2

It-tieni parti tas-sensiela tagħna fi tliet partijiet tesplora għal xiex għandek toqgħod attent meta tapplika għal impjieg barra minn pajjiżek, u toffri xi gwida dwar il-preparazzjoni għall-intervista.

6 steps to starting a professional career abroad: Part 2
EURES

Pass #3: L-applikazzjoni għal impjieg barra minn pajjiżek

Ladarba tiddeċiedi li taħdem barra minn pajjiżek, ikun wasal iż-żmien li ssib xi opportunitajiet biex tapplika għalihom!

Kif u fejn napplika?

 • Agħmel tiftixa: Il-magna tat-tiftix tal-EURES ‘Sib impjieg’ tippermettilek tfittex opportunitajiet skont il-kliem ewlieni u kriterji stabbiliti. Imbagħad tista’ tqabbel il-profil tiegħek mar-riżultati biex tara kemm taqbel sew ma’ dak li l-impjegatur qiegħed ifittex.
 • Impjiegi fil-mira: Ladarba ssib l-impjieg li jogħġbok, tista’ tapplika direttament permezz tal-portal EURES. Siti web oħra, portali tal-impjiegi u gazzetti għandhom ukoll sistemi ta’ applikazzjoni online għal impjiegi u jkollhom informazzjoni dwar kif tapplika u lil min tikkuntattja.
 • Oħloq is-CV tiegħek fuq EURES: Wara li tirreġistra fuq is-sit web tal-EURES, tista’ toħloq is-CV tiegħek online jew ittella’ CV eżistenti fil-pjattaforma tal-EURES. Is-CV tiegħek imbagħad tkun aċċessibbli minn impjegaturi potenzjali u mill-Persunal tal-EURES li jkun qed jgħin lill-impjegaturi jsibu kandidati għall-impjieg.
 • Kun spontanju: Forsi hemm xi kumpanija partikolari li tixtieq taħdem magħha. Applikazzjonijiet spontanji xi kultant jistgħu jiftħu bibien li lanqas biss tkun taf li jeżistu (mhux il-postijiet vakanti kollha jiġu ppubblikati milll-impjegaturi). B’mod ġenerali huwa rrakkomandat li tibgħat CV speċifika u ittra ta’ akkumpanjament.

Kif nista’ nimmodifika s-CV tiegħi?

 • Uża l-Europass: Hija idea tajba li tuża l-format tas-CV tal-Europass, peress li jippermetti li l-kwalifiki u l-esperjenza tiegħek jiġu pparagunati b’mod faċli fil-pajjiżi kollha. Il-format huwa disponibbli fil-pajjiżi kollha taż-Żona Ekonomika Ewropea (EEA) u huwa adattat kemm għall-gradwati vokazzjonali kif ukoll għal dawk akkademiċi.
 • Fassal is-CV tiegħek: Huwa essenzjali li tadatta s-CV tiegħek għall-pożizzjoni li qed tapplika għaliha. Enfasizza l-esperjenza u l-ħiliet speċifiċi li jaqblu mal-ħtiġijiet tal-impjegatur, u tkun qed tagħtihom stampa ċara għalfejn inti l-persuna t-tajba għall-impjieg.
 • Żommha sempliċi: Dawk li jirreklutaw mhux se jkollhom ħafna ħin biex jirrieżaminaw is-CV tiegħek. Jekk tillimitaha għal żewġ faċċati, u tuża sentenzi qosra u tinkludi biss informazzjoni relevanti tkun qed tgħin biex twassal dak li tista’ toffri b’mod ċar u konċiż.
 • Iċċekkja x-xogħol tiegħek: Dejjem aqra mill-ġdid dak li tkun inkludejt fis-CV tiegħek biex tiżgura li m’hemmx żbalji. Uża dizzjunarju jekk tikteb f’lingwa oħra jew itlob l-għajnuna.
 • Referenzi: Hija prattika standard f’ħafna pajjiżi li tipprovdi referenzi bħala parti mis-CV tiegħek (jiġifieri ismek u d-dettalji ta’ kuntatt ta’ xi ħadd li jista’ jikkonferma d-dettalji li inkludejt fis-CV tiegħek). Jekk tinkludi r-referenzi, kun żgur li l-ewwel titlob permess.

 Kif nikteb l-ittra ta’ applikazzjoni tiegħi?

 • Introduċi lilek innifsek: Applikazzjoni normalment tikkonsisti f’CV u f’ittra ta’ akkumpanjament (sakemm ma tkunx provduta forma ta’ applikazzjoni speċifika). L-ittra ta’ akkumpanjament hija opportunità biex tintroduċi lilek innifsek u turi l-interess tiegħek fil-pożizzjoni.
 • Żommha qasira: Bħal fil-każ tas-CV tiegħek, l-ittra ta’ akkumpanjament ma għandhiex tkun aktar minn faċċata u għandha tiffoka fuq l-informazzjoni essenzjali.
 • Ippjana l-kontenut tiegħek: It-test tiegħek għandu jkollu madwar erba’ paragrafi, kull wieħed minnhom jiffoka fuq suġġett ewlieni differenti. Approċċ tajjeb jista’ jkun kif ġej:
  1. Esprimi l-interess tiegħek fl-impjieg u spjega fejn sirt taf dwaru.
  2. Spjega għalfejn inti interessat u kif tissodisfa l-kriterji.
  3. Enfasizza xi ftit mill-kompetenzi professjonali jew personali li jżidu valur lill-applikazzjoni tiegħek.
  4. Spjega li inti disponibbli għal intervista u tista’ tipprovdi informazzjoni addizzjonali jew dokumenti ta’ sostenn fuq talba.

X’lingwa għandi nuża?

 • Ikteb fil-lingwa nazzjonali tal-impjegaturi jew fil-lingwa tal-avviż tal-impjieg: Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-avviż tal-impjieg, din hi dejjem l-aħjar għażla. L-Ingliż ta’ spiss ikun il-lingwa aċċettata ta’ komunikazzjoni għal impjiegi transnazzjonali.
 • Spjega l-kwalifiki tiegħek. Jekk qed tikteb f’lingwa oħra, kun żgur li tispjega l-kisbiet tiegħek b’mod li l-qarrej jifhimhom (b'eżempji komparabbli mill-pajjiż tal-impjegatur , jekk possibbli).

Parti #4: Il-proċess tal-intervista

Jekk l-applikazzjoni tiegħek għal impjieg tirnexxi, x'aktarx tiġi mistieden għal intervista. Hemm ħafna dwar xiex taħseb meta tkun qed tipprepara għal intervista, għaldaqstant qassamnihom f’punti ewlenin.

Kif nipprepara għal intervista?

 • Agħmel ir-riċerka tiegħek: Li turi l-għarfien tiegħek tal-kumpanija u li tkun kapaċi twieġeb jew issaqsi mistoqsijiet dwarha huwa mod tajjeb kif turi l-interess tiegħek. Bl-istess mod, kun żgur li tkun irriċerkajt bir-reqqa r-rwol tal-impjieg, u tkun tista’ tqabbel il-ħiliet u l-esperjenza tiegħek mal-ħiliet meħtieġa mill-impjieg.
 • Ikkondividi l-ħiliet lingwistiċi tiegħek: L-intervistatur x’aktarx li jkun irid jevalwa kemm tista’ tikkomunika tajjeb fil-lingwa tal-pajjiż tagħhom. Uża l-vokabolarju tiegħek tajjeb kemm tista’ u jekk ikollok diffikultà, urihom li inti lest li titgħallem (jiġifieri tattendi kors tal-lingwa).
 • Ipprepara xi eżempji: Ikunu xi jkunu l-mistoqsijiet li l-intervistatur isaqsik, x’aktarx li jkollok bżonn tagħmel referenza għal sitwazzjonijiet fil-passat meta wrejt ħila partikolari, bħall-abbiltà li tindirizza l-isfidi jew li tieħu l-inizjattiva. Il-preparazzjoni ta’ dawn l-eżempji minn qabel tista’ tgħinek issemmihom b’mod faċli f’intervista.
 • Ibqa’ kunfidenti: Irrispettivament minn kemm tipprepara lilek innifsek tajjeb għall-intervista, x’aktarx tiġi mistoqsi minn tal-inqas mistoqsija waħda li tkun diffiċli jew mhux mistennija. Ipprova żomm kalm, agħti lilek innifsek mument biex tirrifletti, u l-aktar importanti, kun onest. Jekk ma tkunx taf x’tirrispondi, għid il-verità, filwaqt li tispjega kif inti kieku tipprova ssir taf it-tweġiba jew is-soluzzjoni.
 • Uri li inti taħdem tajjeb f’tim: Il-ħidma f’tim hija fil-qalba ta’ kwalunkwe negozju u ħila li l-impjegaturi jtuha valur għoli, għaldaqstant kun żgur li tenfasizza l-kontribut tiegħek f’kisbiet miksuba mit-tim preċedenti.
 • Ikkunsidra s-salarju: Tkun idea tajba li tiskopri x’inhuma r-rati tas-salajru medji għal kariga simili fil-pajjiż fejn beħsiebek tiċċaqlaq, sabiex tkun taf x’għandek tistenna. L-istess jgħodd għal arranġamenti kuntrattwali u l-liġi tax-xogħol. It-taqsima dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien tal-portal EURES flimkien mal-persunal tal-EURES jistgħu jgħinuk hawnhekk.

X’dokumenti għandi nieħu miegħi għall-intervista?

 • CV: Jekk ikun possibbli, ħu miegħek kopji fil-lingwa tal-impjegatur tiegħek u kopji bl-Ingliż.
 • Ċertifikati: Dawn jinkludu ċertifikati tal-lawrji, korsijiet tal-lingwa u kwalunkwe kwalifika relevanti oħra.
 • Diploma tradotta: Xi impjiegi, bħal dawk fis-settur pubbliku, jaf jitolbuk traduzzjoni ċċertifikata tal-kwalifika tiegħek. Normalment din tkun disponibbli mill-istitut edukattiv tiegħek jew mill-industrija relevanti.
 • Dokumenti ta’ identità: Ġib miegħek il-passaport jew il-karta tal-identità tiegħek u, jekk possibbli, iċ-ċertifikat tat-twelid tiegħek.
 • Assikurazzjoni tas-saħħa: Jista’ jkun utli li jkollok il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (jew kwalunkwe dokument ieħor tal-assikurazzjoni tas-saħħa jekk m’intix ċittadin tal-UE) sabiex tkun tista’ tkopri kwalunkwe spiża tas-saħħa mhux mistennija.
 • Ritratti tal-passaport: Li jkollok ritratt jew tnejn tal-passaport fuqek hija idea tajba għax tgħin fl-identifikazzjoni.
 • Rakkomandazzjonijiet: Filwaqt li mhux dejjem ikunu meħtieġa, ir-rakkomandazzjonijiet minn impjegaturi preċedenti jew mill-istituzzjoni edukattiva tiegħek jistgħu jgħinuk tispikka qalb il-folla.

Tista’ ssir taf aktar dwar it-tielet u r-raba’ passi fuq il-portal EURES u jekk trid tibda mill-bidu, l-ewwel parti (li tinkludi l-ewwel u t-tieni passi) tista’ tinsab hawnhekk. Żomm għajnejk miftuħin għall-aħħar parti ta’ din is-sensiela, li se tiġi ppubblikata fil-ġimgħat li ġejjin. Is-suġġetti li se jiġu diskussi se jkunu li tiċċaqlaq barra minn pajjiżek u li tissetilja f’pajjiż ġdid.

 

Links relatati:

‘Sib impjieg’

li tirreġistra fuq is-sit web tal-EURES

format tas-CV tal-Europass

kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien

fuq il-portal EURES

 

Aqra aktar:

Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Persunal tal-EURES

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Ideat u Suġġerimenti
 • Ġranet tax-Xogħol/Avvenimenti
 • Żgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.