Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva12. července 2019Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 9 min

6 kroků k zahájení profesní kariéry v zahraničí: část 2

Druhá část naší třídílné série se zabývá tím, na co je třeba se zaměřit, pokud se ucházíte o práci v zahraničí, a přináší pár rad týkajících se přípravy na pohovor.

6 steps to starting a professional career abroad: Part 2
EURES

Krok č. 3: ucházení se o práci v zahraničí

Jakmile jste se rozhodli pro práci v zahraničí, je načase si vyhledat příležitosti, o které byste se mohli ucházet.

Jak a kde se mohu ucházet o práci?

 • Pusťte se do vyhledávání: Vyhledávač sítě EURES „Najít pracovní místo“ vám umožňuje vyhledávat pracovní příležitosti podle klíčových slov a stanovených kritérií. Poté můžete svůj profil porovnat s výsledky vyhledávání, abyste zjistili, v jaké míře vyhovujete požadavkům zaměstnavatele.
 • Vyhovující pracovní místa: Jakmile naleznete pracovní místo podle vašich představ, můžete se o něj ucházet přímo prostřednictvím portálu EURES. Také další internetové stránky, portály pracovních příležitostí a denní tisk využívají on-line systémy k podávání žádostí o zaměstnání, přičemž vám poradí, jak se o práci ucházet a koho kontaktovat.
 • Vytvořte si svůj životopis na portálu EURES: Po registraci na internetových stránkách sítě EURES si můžete svůj životopis vytvořit přímo on-line, nebo můžete na platformu EURES nahrát již připravený životopis. Váš životopis bude poté dostupný potenciálním zaměstnavatelům a pracovníkům sítě EURES, kteří pomáhají zaměstnavatelům s vyhledáváním vhodných uchazečů.
 • Buďte proaktivní: Možná byste si přáli pracovat pro konkrétní společnost. Žádost o zaměstnání zaslaná z vlastní iniciativy může někdy otevřít dveře, o kterých jste ani nevěděli, že existují (zaměstnavatelé nezveřejňují všechna volná pracovní místa). Obecně se doporučuje zaslat cíleně upravený životopis a motivační dopis.

Jak napsat životopis?

 • Využijte Europass: Využití životopisu ve formátu Europass je dobrý nápad, neboť umožňuje snadné mezinárodní srovnání vaší kvalifikace a dovedností. Tento formát je dostupný ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) a je vhodný pro absolventy jak odborného, tak vysokoškolského vzdělání.
 • Upravte svůj životopis na míru: Přizpůsobení vašeho životopisu pracovní pozici, o kterou se ucházíte, je nutností. Zdůrazněte konkrétní zkušenosti a dovednosti, které odpovídají potřebám zaměstnavatele, aby si mohl udělat jasnou představu o tom, proč jste právě vy vhodnou osobou pro nabízenou práci.
 • V jednoduchosti je krása: Náboroví pracovníci nebudou moci nad vaším životopisem strávit příliš mnoho času. Pokud jej omezíte na dvě strany, použijete krátké věty a zahrnete pouze relevantní informace, podaří se vám srozumitelněji a stručněji vystihnout, co nabízíte.
 • Kontrola správnosti: Vždy si po sobě celý životopis přečtěte a přesvědčte se, že neobsahuje chyby. Pokud jej připravujete v cizím jazyce, využijte slovník nebo požádejte někoho o pomoc.
 • Reference: V mnoha zemích je běžnou praxí, že uchazeči zahrnují do životopisu reference (tj. jméno a kontaktní údaje určité osoby, která může potvrdit informace uvedené v životopise). Pokud se rozhodnete reference poskytnout, nezapomeňte předem požádat danou osobu o svolení.

 Jak zformulovat žádost o zaměstnání?

 • Představte se: Součástí žádosti o zaměstnání je obvykle životopis a průvodní neboli motivační dopis (pokud není poskytnut zvláštní formulář žádosti). Motivační dopis nabízí příležitost k tomu, abyste se představili a prokázali svůj zájem o nabízenou pracovní pozici.
 • Buďte struční: Stejně jako v případě životopisu se u motivačního dopisu doporučuje nepřekročit délku jedné strany a zaměřit se jen na ty nejdůležitější informace.
 • Rozvrhněte si obsah: Váš text by měl být rozčleněn přibližně do čtyř odstavců, přičemž každý z nich by měl být zaměřen na jiné klíčové téma. Doporučujeme následující přístup:
  1. Vyjádřete svůj zájem o danou pracovní pozici a vysvětlete, kde jste se o ní dozvěděli.
  2. Objasněte, proč o ni máte zájem a jak splňujete uvedené požadavky.
  3. Zdůrazněte několik profesních nebo osobních schopností, které přidají vaší žádosti na atraktivitě.
  4. Uveďte, že jste připraveni absolvovat pohovor a poskytnout na vyžádání další informace či podpůrné dokumenty.

Pro jaký jazyk se rozhodnout?

 • Při psaní použijte jazyk, který je národním jazykem zaměstnavatele nebo ve kterém byl zveřejněn inzerát na danou pracovní pozici: Není-li v inzerátu uvedeno jinak, je toto vždy nejlepší řešení. V případě nadnárodních pracovních míst bude často vhodným komunikačním jazykem angličtina.
 • Objasněte svou kvalifikaci: Pokud skutečně připravujete dokument v cizím jazyce, ujistěte se, že své předchozí úspěchy podáte způsobem, který bude pro čtenáře srozumitelný (s využitím srovnatelných příkladů z domovské země zaměstnavatele, pokud je to možné).

Část 4: Průběh pohovoru

Pokud je vaše žádost o zaměstnání příznivě přijata, pravděpodobně budete pozváni k pohovoru. V rámci přípravy na pohovor je třeba věnovat pozornost celé řadě otázek, proto jsme pro vás připravili shrnutí klíčových bodů.

Jak se připravit na pohovor?

 • Vyhledejte si informace: Vynikajícím způsobem, jak projevit váš zájem o společnost zaměstnavatele, je prokázání určitých znalostí o dané společnosti a připravenost klást či zodpovídat otázky, které se jí týkají. Stejně tak je důležité se ujistit, že jste důkladně prostudovali pracovní náplň dané pozice a že vaše dovednosti a zkušenosti odpovídají požadavkům.
 • Ukažte své jazykové dovednosti: Osoba, která pohovor povede, bude pravděpodobně chtít vyhodnotit úroveň, na jaké jste schopni komunikovat v jazyce její země. Využijte co nejlépe svou slovní zásobu, a pokud se dostanete do nesnází, ukažte ochotu se zlepšit (tj. zúčastnit se jazykového kurzu).
 • Připravte si pár příkladů: Bez ohledu na to, jaké otázky osoba vedoucí pohovor bude klást, je pravděpodobné, že se budete muset přenést zpět do situací v minulosti, kdy jste prokázali konkrétní dovednost, například schopnost čelit potížím nebo převzít iniciativu. Pokud si takové příklady připravíte předem, může být pro vás jednodušší si je vybavit během pohovoru.
 • Neztraťte sebedůvěru: Ať již se na pohovor připravíte sebelépe, pravděpodobně vás nejméně jedna otázka v jeho průběhu rozhodí nebo překvapí. Pokuste se zachovat chladnou hlavu, dejte si čas na rozmyšlení odpovědi a v každém případě buďte upřímní. Pokud odpověď neznáte, přiznejte to a vysvětlete, jak byste se k odpovědi nebo řešení pokusili dopracovat.
 • Ukažte, že jste týmovým hráčem: Týmová práce je alfou a omegou každého podnikání a jedná se o dovednost, které si zaměstnavatelé vysoce cení. Proto určitě zdůrazněte svůj příspěvek k výsledkům týmu, ve kterém jste pracovali dříve.
 • Promyslete si výši platu: Je vhodné si zjistit průměrnou výši platu pro podobné povolání v zemi, do které se chystáte přestěhovat, abyste věděli, co očekávat. Totéž platí o smluvních ujednáních a pracovním právu. Oddíl věnovaný životním a pracovním podmínkám na portálu EURES a pracovníci sítě EURES vám v tom mohou pomoci.

Jaké dokumenty je třeba vzít s sebou k pohovoru?

 • Životopis: Pokud je to možné, přineste si s sebou kopie životopisu v jazyce zaměstnavatele a v angličtině.
 • Osvědčení: Patří sem osvědčení o dosaženém vzdělání, absolvovaných jazykových kurzech a jiných relevantních kvalifikacích.
 • Překlady diplomů: U některých pracovních míst, například ve veřejném sektoru, může být vyžadován ověřený překlad dokladů potvrzujících vaši kvalifikaci. Obvykle je možné jej získat ve vašem vzdělávacím zařízení nebo v rámci příslušného odvětví.
 • Doklady totožnosti: Vezměte si s sebou cestovní pas nebo průkaz totožnosti a pokud možno i rodný list.
 • Zdravotní pojištění: Pro případ neočekávaných zdravotních výdajů může být užitečné mít k ruce evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo jiný doklad o zdravotním pojištění, pokud nejste občanem EU).
 • Průkazové fotografie: Pokud si přinesete jednu či dvě průkazové fotografie, mohou vynikajícím způsobem posloužit při identifikaci.
 • Doporučení: Doporučení od předchozích zaměstnavatelů nebo vaší vzdělávací instituce nejsou sice vždy vyžadována, ale mohou vám pomoci vyniknout mezi ostatními uchazeči.

O krocích č. 3 a 4 se můžete dozvědět více na portálu EURES, a chcete-li přejít na začátek této série, naleznete zde její první část (zahrnující krok č. 1 a 2). Nenechte si ujít poslední část této série, která bude zveřejněna v nadcházejících týdnech. Tematicky se zaměří na stěhování do zahraničí a usazení se v nové zemi.

 

Související odkazy:

„Najít pracovní místo“

registraci na internetových stránkách sítě EURES

životopisu ve formátu Europass

životním a pracovním podmínkám

portálu EURES

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého pracovníka sítě EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
 • Rady a tipy
 • Pracovní dny/události
 • Mládí
Související sekce
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.