Gå direkt till innehållet
EURES
Nyhetsartikel18 september 2017Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Fem tips för att skapa en trevligare arbetsplats

Dina anställda är kärnan i ditt företag eller din organisation – oavsett om de är två eller tvåhundra. Det är dem som driver företaget framåt och hjälper dig att uppnå dina mål. Att göra personalen nöjd samtidigt som företagets behov tillgodoses kan dock vara en svår avvägning, och ibland kan det vara en omöjlighet att göra alla nöjda. Med hjälp av de enkla tipsen i den här artikeln kan du dock påtagligt förbättra trivseln och klimatet på din arbetsplats.

5 tips for creating a thriving workplace

Skapa trevliga miljöer

Ingen vill arbeta på en tråkig, oinspirerande arbetsplats. Varför inte sätta lite färg på din arbetsplats? Och varför inte dekorera med lite gröna växter och bekväma möbler? Att ha särskilda områden för avkoppling eller trevliga rum dit personalen kan gå för att koppla av och umgås på rasterna kan vara ett effektivt sätt att få en nöjdare personal, men då är det också viktigt att dessa ytor eller rum är tillräckliga med tanke på antalet anställda.

Lyssna på personalen

Att göra en personalundersökning kan hjälpa dig att förstå dina anställda och få reda på vad de tänker – men den är bara användbar om du tar resultaten på allvar. Det kommer alltid att finnas både positiv och negativ återkoppling, men om det finns teman som hela tiden återkommer tyder det på specifika områden för förbättring. Och om dina anställda kan se att du försöker ta itu med ett problem som de gjort dig uppmärksam på, kommer detta att stärka deras förtroende för dig och visa dem att du tar deras åsikter på allvar.

Var så öppen som möjligt

I näringslivet sker förändringar hela tiden och beslut fattas dagligen på ledningsnivå. Men när dessa beslut har en direkt inverkan på din personal riskerar de att känna sig överkörda och fråga sig om ledningen bara ser till slutresultatet. Det finns visserligen en del ledningsaspekter som inte kan delas med de anställda, men genom att skapa förståelse för hur och varför ett beslut fattats (om du kan vara öppen med det) kan du lugna dem.

Stöd fortbildnings- och utrustningsbehov

I de flesta företag av en viss storlek är det omöjligt även för den bästa ledningsgruppen att känna till detaljerna kring varje medarbetares arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att lita på sin personals bedömning när det gäller egen fortbildning och hårdvaru- och programvarubehov. Om någon frågar efter ett visst verktyg eller en viss programvara har de antagligen en bra anledning – det kommer kanske att göra dem mer effektiva eller möjliggöra hantering av mer komplexa uppgifter. Samtidigt som balansräkningen för varje företag självklart måste beaktas, kommer ibland en investering i dina anställdas behov att ge större avkastningar i framtiden.

Ge belöningar och använd ett bonussystem

När det gäller belöningar är det viktigt att erbjuda de anställda incitament som får dem att vilja göra sitt bästa och ge dem erkännande när de lyckas med det. Mål, bonusar och belöningsprogram är bra sätt att uppmuntra personalens initiativkraft och ge de anställda ett tydligt mål att arbeta för. Det visar att du värdesätter deras hårda arbete och engagemang för ditt företag, vilket i gengäld kan främja personallojaliteten.

Följ de här fem enkla tipsen och få nöjdare personal och ett mer gynnsamt klimat på din arbetsplats. Om du även vill öka produktiviteten kan du läsa Fem appar som gör dig effektivare på jobbet och få användbara råd som du kan vidarebefordra till din personal.

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta en Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Teman
Råd och tips
Relaterade avsnitt
Leva & arbeta
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.