Skip to main content
EURES
News article18 september 2017European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

5 tips til hvordan du kan skape trivsel på arbeidsplassen

Menneskene du ansetter, er kjernen i bedriften eller organisasjonen din. Uansett om du har to eller to hundre ansatte, er det de som driver bedriften framover og hjelper deg til å nå målene dine. Selv om det noen ganger kan være vanskelig å balansere tilfredshet blant de ansatte mot bedriftens krav og behov – det er umulig å gjøre alle til lags hele tiden – har vi samlet noen forslag som kan få bedriften din til å blomstre…

5 tips for creating a thriving workplace

Skap et godt arbeidsmiljø

Ingen ønsker å arbeide på et trist og lite inspirerende arbeidssted. Hvorfor ikke sette litt farge på miljøet? Kjøpe inn noen planter? Innredningstekstiler? Egne pauseområder eller innbydende personalrom der de ansatte kan gå for å slappe av og sosialisere i pausene, kan også være en god måte å holde opp humøret blant de ansatte på. Det er også viktig at fasilitetene på arbeidsplassen faktisk er tilpasset antallet ansatte i bedriften.

Lytt til de ansatte

Det kan være nyttig å gjennomføre en spørreundersøkelse for å finne ut hva de ansatte tenker – men det har bare noe for seg hvis du handler ut fra resultatene. Det vil alltid være både positive og negative tilbakemeldinger, men hvis det er temaer som stadig dukker opp, kan det tyde på at det er rom for forbedring på visse områder. Og hvis dine ansatte ser at du tar tak i tingene, vil det vise dem at du respekterer meningene deres, og skape tillit.

Vær så åpen som mulig

Når man driver en virksomhet, vil det hele tiden skje forandringer, og beslutninger må treffes på ledelsesnivå hver eneste dag. Men dersom disse beslutningene får direkte konsekvenser for de ansatte, kan de føle seg overrumplet og bli utrygge hvis det eneste de klarer å se, er sluttresultatet. Selv om det er mye som foregår som en leder ikke kan dele med de ansatte, kan det være lurt om de ansatte får en mulighet til å forstå hvorfor og på hvilken måte en beslutning er tatt (om mulig), da det kan bidra til berolige dem og dempe eventuelle bekymringer de måtte ha.

Gi støtte til opplæring og utstyr

I bedrifter av en viss størrelse er det umulig selv for det beste lederteamet å kjenne den enkelte arbeidstakers rolle ut og inn. Derfor er det viktig å ha tillit til de ansattes vurderinger når det gjelder deres behov for opplæring, maskinvare og programvare. Hvis noen ber om et bestemt verktøy eller en bestemt programvare, er det sikkert en god grunn til det – kanskje kan de bli mer effektive eller bedre i stand til å håndtere mer komplekse oppgaver. Selvsagt må man alltid ta hensyn til bedriftens økonomi, men enkelte ganger kan en investering i de ansattes behov faktisk gi større gevinst framover.

Gi påskjønnelser og bonuser

Når det gjelder bonuser, er det viktig å tilby de ansatte incitamenter til å gjøre en så god jobb som overhodet mulig, og å gi dem en påskjønnelse når de gjør det. Mål, bonuser og belønningssystemer kan oppmuntre de ansatte til å ta initiativ og gi dem noe konkret å jobbe mot.  I tillegg viser det at du verdsetter innsatsen de legger ned og deres engasjement for bedriften, som i sin tur kan fremme de ansattes lojalitet til bedriften.

Vær så god – der fikk du fem tips som kan bidra til å holde de ansatte tilfredse og bidra til at bedriften blomstrer. Og hvis du også er interessert i å øke produktiviteten – ikke glem å sjekke ut 5 apper som gjør arbeidsdagen mer effektiv for nyttige råd du kan gi videre til de ansatte.

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop’pin@EURES

Finn en Eures-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures' jobbdatabase

Eures' tjenester for arbeidsgivere

Eures' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Nærmere opplysninger

Temaer
Råd og tips
Relaterte seksjon(er)
Leve- og arbeidsvilkår
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.