Gå til hovedindholdet
EURES
Nyhedsartikel18. september 2017Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Fem tips til at skabe en arbejdsplads med trivsel

De medarbejdere, I beskæftiger, er af helt central betydning for virksomheden eller organisationen. Hvad enten I har to eller to hundrede, er medarbejderne dem, der driver virksomheden fremad og hjælper jer med at nå målene. Selv om det undertiden kan være vanskeligt at finde en passende afvejning mellem medarbejdertilfredshed og en virksomheds behov og krav – og man vil aldrig kunne stille alle tilfreds hele tiden – har vi samlet en række forslag, som kan bidrage til trivsel på arbejdspladsen …

5 tips for creating a thriving workplace

Skab et godt arbejdsmiljø

Ingen ønsker at arbejde på en kedelig, uinspirerende arbejdsplads. Hvorfor ikke give omgivelserne lidt kulør? Planter? Bløde møbler? Særlige "pauseområder" eller behagelige personalelokaler, hvor medarbejderne kan slappe af og have socialt samvær i pauser, kan også være en god måde til at opretholde en høj medarbejdermoral; det er ligeledes vigtigt at sørge for, at antallet af faciliteter, der stilles til rådighed, passer til antallet af medarbejdere.

Lyt til medarbejderne

Gennemførelse af en personaleundersøgelse kan hjælpe jer med at skabe forbindelse til medarbejderne og finde ud af, hvad de mener – men den er kun nyttig, hvis I handler på resultaterne. Der vil altid være både positiv og negativ feedback, men hvis der er tilbagevendende temaer, som bliver ved med at fremkomme, så viser dette, at specifikke områder bør forbedres. Og hvis medarbejderne kan se, at I gør en indsats for at tage fat på et problem, som de har peget på, vil det øge tilliden og vise dem, at deres holdninger respekteres.

Sørg for mest mulig gennemsigtighed

Inden for erhvervslivet vil der ske ændringer og blive truffet beslutninger på ledelsesniveau dagligt. Men når disse beslutninger direkte berører medarbejderne, risikerer de at føle sig snigløbet og usikre, hvis det eneste, de kan se, er slutresultatet. Selv om der er mange ledelsesaspekter, som det ikke er muligt at dele med medarbejderne, kunne det berolige dem og mindske eventuelle bekymringer, som de måtte have, hvis de fik mulighed for at forstå, hvordan og hvorfor man er nået frem til en beslutning (når det er muligt).

Støt behov for uddannelse og udstyr

I en virksomhed af en vis størrelse er det umuligt for selv den bedste ledelse at kende enhver medarbejders funktion i detaljer. Det er derfor vigtigt at have tillid til medarbejdernes vurdering, når det drejer sig om deres egne behov for uddannelse, hardware og software. Hvis nogen beder om et specifikt værktøj eller en specifik software, har de formentlig en virkelig god grund til det – det vil måske gøre dem mere effektive eller gøre det muligt for dem at klare mere komplekse opgaver. Selv om der klart nok skal tages hensyn til enhver virksomheds balance, vil en investering i medarbejdernes behov nu undertiden give større belønninger i fremtiden.

Tilbyd belønninger og bonusser

Apropos belønninger er det vigtigt at give medarbejderne incitamenter til at arbejde efter bedste evne og anerkende det, når de gør det. Mål, bonusser og belønningsprogrammer er gode måder til at styrke medarbejdernes initiativ og give dem noget klart at arbejde henimod. Det viser også, at I værdsætter deres hårde arbejde og engagement for virksomheden, hvilket til gengæld kan styrke medarbejdernes loyalitet!

Det var således de 5 tips, der kan bidrage til glade medarbejdere og en arbejdsplads med trivsel. Og hvis I også er interesseret i at øge produktiviteten, så sørg for at læse artiklen 5 apps that make you more effective at work og få nogle gode råd, der kan gives videre til medarbejderne.

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Drop’pin@EURES

Find en Euresvejleder

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlineevents

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Emner
Råd og tips
Relaterede sektion(er)
Leve- og arbejdsvilkår
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artikler har til formål at give brugere af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og stimulere diskussion og debat. Deres indhold afspejler ikke nødvendigvis holdningen fra European Labor Authority (ELA) eller Europa-Kommissionen. Desuden støtter EURES og ELA ikke tredjepartswebsteder nævnt ovenfor.