Přejít na hlavní obsah
EURES
Zpráva18. září 2017Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Pět tipů pro vytvoření úspěšného pracoviště

Lidé, které zaměstnáváte, jsou srdcem vašeho podniku nebo organizace. Bez ohledu na to, zda máte dva nebo dvě stě zaměstnanců, právě oni pohánějí firmu kupředu a pomáhají vám plnit vaše cíle. Přestože někdy může být obtížné najít rovnováhu mezi spokojeností zaměstnanců a potřebami a nároky firmy – a nikdy také nemůžete uspokojit úplně všechny – shromáždili jsme několik návrhů, které vám pomohou vytvořit úspěšné pracoviště...

5 tips for creating a thriving workplace

Vytvořte dobré pracovní prostředí

Nikdo nechce pracovat na fádním a nudném pracovišti. Proč je trochu neoživit barvami? Květinami? Bytovým textilem? Vyčlenění míst pro odpočinek o přestávkách nebo pohodlných místností pro zaměstnance, kde si mohou o přestávkách odpočinout a bavit se s ostatními, může být také dobrý způsob, jak udržet morálku zaměstnanců na vysoké úrovni, stejně tak zajištění, aby počet poskytovaných zařízení odpovídal počtu zaměstnanců.

Naslouchejte svým zaměstnancům

Průzkum mezi zaměstnanci vám může pomoci spojit se s vašimi lidmi a zjistit, co si myslí; je však užitečný jen tehdy, pokud na základě výsledků přijmete příslušná opatření. Vždy se vám dostane pozitivní i negativní zpětné vazby, ale když se určitá témata opakují, značí to, že existuje prostor pro zlepšení ve specifických oblastech. A pokud vaši zaměstnanci uvidí, že se snažíte problémy, které uvedli, řešit, zvýšíte tím jejich důvěru a ukážete jim, že jejich názory respektujete.

Buďte co nejvíce transparentní

V podnicích probíhají změny a přijímají se rozhodnutí na úrovni vedení každý den. Jestliže však tato rozhodnutí přímo ovlivňují vaše zaměstnance, hrozí, že budou mít pocit, že je to rána pod pás, nebo se budou cítit nejistě, pokud je postavíte až před konečný výsledek. Přestože řadu aspektů vedení se zaměstnanci sdílet nemůžete, pokud jim vysvětlíte, jak a proč bylo určité rozhodnutí učiněno (tam, kde je to možné), mohlo by to pomoci je uklidnit a zbavit případných obav.

Podporujte potřeby v oblasti vzdělávání a vybavení

V jakémkoli větším podniku je nemožné, aby i to sebelepší vedení znalo veškeré detaily úlohy každého zaměstnance. Proto je důležité důvěřovat úsudku zaměstnanců, pokud jde o jejich potřeby v oblasti vzdělávání a hardwarového a softwarového vybavení. Když někdo žádá o určitý nástroj nebo software, nejspíš k tomu má dobrý důvod – třeba mu to umožní pracovat efektivněji nebo řešit složitější úkoly. Přestože je samozřejmě potřeba mít na zřeteli rozvahu podniku, někdy investice do potřeb zaměstnanců generuje ještě větší zisk v budoucnosti.

Poskytujte odměny a bonusy

Co se týče odměn, je důležité zaměstnancům nabízet pobídky k tomu, aby pracovali co nejlépe, a odměnit je, když tak činí. Cíle, bonusy a programy odměn jsou skvělým způsobem, jak podnítit iniciativu zaměstnanců a dát jim jasný cíl, o který budou usilovat. Kromě toho tak ukážete, že si ceníte jejich tvrdé práce a nasazení, což může na oplátku zvýšit jejich loajalitu.

To bylo tedy pět tipů k zajištění spokojenosti zaměstnanců a vytvoření úspěšného pracoviště. Pokud vás také zajímá, jak zvýšit produktivitu, nezapomeňte se podívat na pět aplikací, které vám umožní pracovat efektivněji, kde se dozvíte několik užitečných rad, které byste mohli předat svým zaměstnancům.

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce EURES

Pracovní a životní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Témata
Rady a tipy
Související sekce
Život a práce
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.