Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)

EURES Targeted Mobility Scheme

Werkzoekenden

EURES Targeted Mobility Schemes for jobseekers banner

Vindt u het moeilijk om in eigen land een baan te vinden of een opleiding te volgen? Denkt u eraan om in het buitenland te gaan werken, maar weet u niet hoe u de obstakels daarbij uit de weg kunt gaan?

Probeer het "EURES Targeted Mobility Scheme"!

 1. Wat
  is het "EURES Targeted Mobility Scheme"?
  • Via deze regeling bieden nationale diensten voor arbeidsvoorziening gerichte steun aan mensen die een baan, een stage of een leerlingplaats zoeken in een ander EU-land, Noorwegen of IJsland.
  • Obstakels voor de mobiliteit van werkzoekenden worden op billijke wijze aangepakt.
  • Werkgevers in de EU, Noorwegen en IJsland krijgen steun om gemotiveerde en gekwalificeerde werknemers te vinden.
  • De steun omvat onder meer financiering voor taalcursussen, erkenning van kwalificaties, reis- en verblijfkosten.
 2. Wie
  komt in aanmerking?
  • Werkzoekenden van 18 jaar en ouder.
  • Onderdanen van een EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland – of personen die legaal in die landen verblijven.
  • Alle werkzoekenden, ongeacht hun kwalificaties.
 3. Hoe
  kunt u op zoek gaan naar een baan?
  • Klik op de onderstaande links over de lopende projecten van diensten voor arbeidsvoorziening en hun partners
  • Vraag informatie over de aanvraagprocedure, over hoe u een baan kunt vinden, hoe u een geschikt aanbod kunt vinden en hoe u steun bij de aanwerving kunt aanvragen

Werkgevers

EURES Targeted Mobility Schemes banner for Employers

Bent u op zoek naar mensen met een specifiek profiel die in eigen land moeilijk te vinden zijn? Wilt u een multicultureel team opbouwen dat uw bedrijf een belangrijke voorsprong kan geven?

Probeer het "EURES Targeted Mobility Scheme"!

 1. Wat
  is het "EURES Targeted Mobility Scheme"?
  • Via deze regeling bieden lokale diensten voor arbeidsvoorziening uw bedrijf specifieke ondersteuning om gemotiveerde en gekwalificeerde werkzoekenden uit andere Europese landen te vinden voor een baan, een stage of een leerlingplaats.
  • Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen ook financiële steun aanvragen om een deel van de kosten voor de opleiding en integratie van de nieuwe werknemers te dekken.
 2. Wie
  komt in aanmerking?
  • Alle bedrijven of organisaties die gevestigd zijn in een EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland, ongeacht hun economische sector of omvang
  • Elk bedrijf dat een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanbiedt van ten minste:
   6 maanden voor banen of leerlingplaatsen
   3 maanden voor stages.
  • Elke onderneming/organisatie die een aanbod doet in overeenstemming met de nationale wetgeving
 3. Waar
  kan uw bedrijf mensen aanwerven?

  In elk EU-land, IJsland of Noorwegen.

 4. Hoe
  kunt u beginnen?
  • Klik op de onderstaande links over de lopende projecten van diensten voor arbeidsvoorziening en hun partners
  • Vraag informatie over de voorwaarden voor deelname

De EURES TMS heeft de kracht om het leven van mensen een compleet nieuwe richting te laten inslaan. Zo heeft deze regeling bijvoorbeeld Jesús, een werkzoekende uit Spanje, geholpen bij het vinden van een baan in Noorwegen. In deze video volgen we hem op zijn inspirerende reis en zien we het verschil dat de TMS in zijn leven heeft gemaakt:

Leidinggevende diensten voor arbeidsvoorziening en hun partners

de lopende projecten van diensten voor arbeidsvoorziening en hun partners